Máme sjednáno pojištění podnikatelských rizik.

U pojišťovny Kooperativa máme sjednán produkt TREND s nejvyšší možnou částkou plnění ve výši

20 000 000 Kč.

Revize elektro

Provádíme revize elektrických zařízení včetně zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Provádíme revize hromosvodů a uzemňovacích soustav včetně zařízení v prostorách

s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Provádíme revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí včetně zařízení

v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Provádíme revize pracovních strojů a technologických linek včetně zařízení v prostorách

s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Provádíme klasifikace prostor a zpracování dokumentace dle NV č. 406/2004Sb.

Na základě oprávnění vydané Státním odborným technickým dozorem Ministerstva obrany, provádíme opravy, revize a zkoušky určených elektrických zařízení, která jsou v majetku vojenské správy.

Revize provádíme s využitím nejmodernějších postupů a špičkové měřící techniky.

Provádíme vypracování protokolů o určení vnějších vlivů.

Provádíme zavedení a údržbu dokonalé evidence elektrických předmětů pomocí systému čárového kódu, který je možné rozšířit i na ostatní majetek organizace.

Školení a přezkušování

Pořádáme školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978Sb. pro skupiny i jednotlivce. Můžete si určit místo a termín školení a přezkoušení. Součástí vydání osvědčení je následná možnost využití bezplatných konzultací z oboru elektro. Získáte tak jistotu dosahu informací v případě problémů či pochybností a předejdete zbytečným komplikacím a zvýšeným nákladům při jejich řešení. více zde...

 


NAVRCHOLU.cz
   Copyright © 2005 Revex    revex@revex.cz    CzechHosting    Ceny jsou uvedeny bez DPH.   Poslední aktualizace dne:  02. 09. 2010

 

Úvodní stránka

Lhůty revizí

Neziskové organizace

Ceník

Kontakt


Pracovní příležitosti...


Školení a přezkušování

Vyhl. č. 50/1978Sb.


NV č. 406/2004Sb.

Zákon č. 251/2005Sb.